lørdag 25. september 2010

Tilgivende i vekst

Det aller vakreste ved oss mennesker er at vi er perfekte i det ufullendte og at vi fortsetter så godt vi kan tilgivende i vekst for oss selv og andre videre i prøvinger og feilinger og prøvinger igjen..Jaaa!

Morgenblomstrende

Morgenblomstrende frigjørende gleder i høstens tegn!